Over Dokmar

Dokmar Maritime Publishers B.V. is een maritieme uitgeverij. Dokmar boeken zijn in nauwe samenwerking met personen en bedrijven uit de nationale en internationale maritieme sector geschreven en samengesteld. De boeken zijn uitermate geschikt als lesboek en naslagwerk voor studenten, zeevarenden en personen die werkzaam zijn in de maritieme sector. De heldere wijze waarop de boeken zijn opgezet en samengesteld, zorgt ervoor dat de boeken geschikt zijn voor verschillende niveaus en verschillende typen opleidingen en trainingen. De boeken kunnen voor bepaalde opleidingen en trainingen voldoende informatie bevatten om het gehele vakgebied te bestrijken. Voor andere opleidingen kunnen de boeken als inleiding of naslagwerk gebruikt worden.

Kwaliteit hoog houden

Dokmar boeken worden regelmatig herdrukt. Onvolkomenheden worden herzien, verouderde informatie wordt verwijderd en nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd. Om de kwaliteit van de boeken op een hoog niveau te houden, zijn bijdragen van gebruikers onontbeerlijk. Het is voor Dokmar van groot belang dat onderwijzend personeel en studenten hun commentaar en opmerkingen geven omtrent de leesbaarheid, gekozen onderwerpen, het niveau (in relatie tot de opleiding), de hoeveelheid foto’s en tekeningen, etc.

Bijdragen aan boeken

Het aanleveren van nieuwe informatie, vragen (multiple choice) of opdrachten met antwoorden wordt zeer op prijs gesteld. Mochten deze vragen en/of opdrachten van toegevoegde waarde zijn en het juiste niveau hebben, dan zal Dokmar hier een vergoeding voor geven. Dit geldt ook voor het aanleveren van nieuwe onderwerpen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de in een stageperiode verzamelde kennis. Uiteraard zijn visuele beelden (bewegend of statisch) ter ondersteuning van een onderwerp zeer welkom. Voor informatie mail: info@dokmar.com

Relevant commentaar en opmerkingen

Iemand die in zijn of haar boek heldere en duidelijk leesbare aantekeningen heeft gemaakt met relevant commentaar en/of opmerkingen en deze terugstuurt naar Dokmar, zal gratis een nieuw exemplaar toegestuurd krijgen. Uiteraard moet het aangeleverde wel van nut zijn voor de toekomstige drukken. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met Dokmar: info@dokmar.com

Korting

Een school, universiteit of groep studenten die meerdere boeken in één partij wil aanschaffen heeft extra korting. Voor meer informatie mail naar: info@dokmar.com