ISBN: 978-90-71500-38-1

Pages: 190 (+ Hydrostatic particulars 88 pagina's)

Edition: 6

breedte schilderij CM

breedte schilderij CM

Conditions of sale:
• Prices exclude VAT
• Prices include packaging for shipping
• Costs of shipping within the Netherlands, Germany and Belgium are included
  ! Please inquire for costs of shipping to other destinations
• Paintings may be exhibited in Middelburg, the Netherlands
• The painting will be accompanied by a Certificate of Authenticity
• If required, the painting can be provided with a frame
• The illustrations and texts are for information only and nothing may be reproduced
• No rights can be derived from the information, including prices, measurements and colours
• Prices can fluctuate and we reserve the right to adjust our prices accordingly

35.00

Over wat een ‘stabiele persoonlijkheid’ is, kan iedereen zich wel een idee vormen. Maar om het te verwoorden is een stuk moeilijker. Hetzelfde geldt voor het begrip ‘stabiel schip’.
‘Stabiliteit’ is niet tastbaar of aanwijsbaar, maar toch voor alle type schepen vastgelegd in veel regelgeving.

Stabiliteit behoort voor elk bemanningslid verplichte kennis te zijn. Het maakt niet uit welke functie men bekleedt of op welk type schip men vaart.
Het heeft direct met de veiligheid van het schip en zijn bemanning en bescherming van het milieu te maken en men behoort daar dus van op de hoogte te zijn.

De stabiliteit wordt in dit boek zodanig verwoord en gevisualiseerd dat het voor een ieder direct toegankelijk is. Ondanks het feit dat op enkele onderwerpen wat dieper ingegaan wordt is het boek (ook zonder veel voorkennis) voor alle niveaus goed leesbaar.

Met de vele visualisaties is getracht om begrippen die vaak gezien werden als wat vaag, tastbaarder te maken.

Enkele speciale onderwerpen worden behandeld, zoals “varen in zeegang” en “aan de grond lopen”. Aan enkele scheepstypen wordt extra aandacht besteed, zoals vissers- en zeilschepen.

In snel tempo kan men zich met behulp van dit boek de stabiliteit eigen maken, daarbij geholpen door de vele foto’s en figuren.

Het boek is zeer bruikbaar voor zelfstudie op alle niveaus van de relevante beroepsopleidingen. Ook voor de pleziervaart is het een uitermate geschikt hulpmiddel om zich de kennis van de stabiliteit in korte tijd eigen te maken.

Preview ScheepsstabiliteitPreview Hydrostatic ParticularsCorrecties

Categorie:

Beschrijving

De engelse copy zodat de nederlandse niet verwijderd worden

Extra informatie

Afmetingen 564405949 × 56447948 cm