ISBN: 978-90-71500-55-8

Pages: 232

Edition: 7

breedte schilderij CM

breedte schilderij CM

Conditions of sale:
• Prices exclude VAT
• Prices include packaging for shipping
• Costs of shipping within the Netherlands, Germany and Belgium are included
  ! Please inquire for costs of shipping to other destinations
• Paintings may be exhibited in Middelburg, the Netherlands
• The painting will be accompanied by a Certificate of Authenticity
• If required, the painting can be provided with a frame
• The illustrations and texts are for information only and nothing may be reproduced
• No rights can be derived from the information, including prices, measurements and colours
• Prices can fluctuate and we reserve the right to adjust our prices accordingly

35.00

De “Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen op Zee”, kort gezegd, de “Verkeersregels op zee” dienen door elke gebruiker van de zee te worden toegepast.

De regels zelf en zeker de interpretatie ervan moeten voor iedereen eensluidend zijn, ongeacht iemands opleiding en ongeacht of men zich bevindt op een surfplank of een supertanker.

Door het gebruik in dit boek van vele foto’s en computerplaatjes wordt de betekenis van de navigatielichten op de verschillende typen schepen al heel snel duidelijk.

In snel tempo kan men zich alle uitwijkregels eigen maken, daarbij geholpen door een bovenaanzicht en een blik vanaf de brug van de betrokken schepen.

Het boek is zeer bruikbaar voor zelfstudie op alle niveaus van de relevante beroepsopleidingen. Ook voor de pleziervaart is het een uitermate geschikt hulpmiddel, waarmee men zich in korte tijd de betekenis en inhoud van navigatielichten en uitwijkregels eigen kan maken.

Preview

Categorie:

Beschrijving

De engelse copy zodat de nederlandse niet verwijderd worden

Extra informatie

Afmetingen 564405949 × 56447948 cm