Studenten.

Er wordt naar gestreefd dat de boeken van Dokmar zo zijn samengesteld dat deze voor elk niveau duidelijk leesbaar zijn.
Voor bepaalde opleidingen geven de boeken voldoende informatie om het gehele vakgebied te bestrijken.
Voor andere opleidingen zullen de boeken slechts een inleiding zijn op het vervolg van de opleiding in het betreffende vakgebied.
Voor een aantal boeken zijn vragen bijgeleverd, meestal zonder het antwoord. Dit hoeft over het algemeen geen probleem te zijn aangezien de vragen de tekst in het boek volgen.
Voor het boek “Verkeersregels op zee” zijn wel de antwoorden bijgeleverd. Bedenk hierbij wel dat er, behalve het gegeven antwoord, vaak meerdere antwoorden goed kunnen zijn.
Alle boeken worden regelmatig herdrukt. Onvolkomenheden worden herzien, verouderde infomatie verwijderd en nieuwe ontwikkelingen toegevoegd. Bijdragen van gebruikers zijn onontbeerlijk.

Het is voor Dokmar erg belangrijk als juist het onderwijzend personeel en studenten hun commentaar / opmerkingen geven omtrent:

  • de leesbaarheid
  • de gekozen onderwerpen
  • het niveau (in relatie tot de opleiding)
  • te veel of te weinig foto’s / tekeningen
  • etc.

Het aanleveren van nieuwe vragen / opdrachten wordt zeer op prijs gesteld. Mochten deze (multiple choice) vragen en/of opdrachten het juiste niveau hebben dan zal Dokmar hier een vergoeding voor geven. Dit geldt ook voor het aanleveren van nieuwe onderwerpen.
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de in een stageperiode verzamelde kennis. Uiteraard zijn visuele beelden (bewegend of statisch) ter ondersteuning van een onderwerp zeer welkom.

Voor informatie mail: info@dokmar.com

Als een school, universiteit of groep studenten meerdere boeken in één partij willen aanschaffen heeft men recht op korting. Voor nadere informatie mail naar info@dokmar.com